Telefón +421 918 804 062

Banská BystricaSlovensko

09.00 to 17.00 Pondelok až Piatok

Stanovenie obchodnej stratégie je nevyhnutné pre úspešné dlhodobé investovanie na forexových trhoch. Predstavuje jednu z najväčších pomôcok pri obchodovaní akú môže mať obchodník na trhu k dispozícii.

Stratégia RM je základná stratégia určená pre obchodovanie s trendom (ale niekedy aj proti trendu). Ide o manuálnu obchodnú stratégiu – to znamená, že obchodujete na základe vizuálnych signálov ručne – zadávanie pokynov za aktuálne cenu na trhu. 

Upozorňujeme, že obchodná stratégia RM slúži na zoznámenie sa s platformou, zadávanie obchodných príkazov, indikátorov a trénovanie obchodovania! Stratégiu RM uvádzame ako príklad možnej obchodnej stratégie a je to výhradne základná náučná pomôcka na vytvorenie si vlastnej obchodnej stratégie. 

Predstavíme si jednoduchú obchodnú stratégiu založenú na princípe kríženia kĺzavých priemerov exponenciálnych (EMA), v kombinácii s indikátorom RSI (Relatívna sila trhu). 

Z čoho sa RM vlastne skladá?

„RM je obchodná stratégia zostavená z troch exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA) a indikátoru RSI. Každá EMA má iné nastavenie periódy.“ 

Stratégia REMA

  • Obchodný systém
  • Obchodný plán s Money manažmentom

Upozorňujeme, že systém a stratégia REMA je ukážkový príklad. Tento systém vôbec neobchodujeme na LIVE účte. Slúži iba na zoznámenie sa s platformou, zadávanie obchodných príkazov, indikátorov a trénovanie obchodnej stratégie!

Obchodný systém

Upozorňujeme, že systém a stratégia REMA je ukážkový príklad. Tento systém vôbec neobchodujeme na LIVE účte.
Slúži iba na zoznámenie sa s platformou, zadávanie obchodných príkazov, indikátorov a trénovanie obchodnej stratégie!

Predstavíme si jednoduchý obchodný systém založený na princípe kríženia kĺzavých priemerov exponenciálnych (EMA), v kombinácii s indikátorom RSI (Relatívna sila trhu).

S týmto systémom sa môžeme vyhnúť impulzívnemu chovaniu a otvárať obchody s vyššou pravdepodobnosťou úspechu.
Stratégia REMA je základný obchodný systém určený pre obchodovanie s trendom (ale niekedy aj proti trendu).
Ide o manuálny obchodný systém – to znamená, že obchodujeme na základe vizuálnych signálov ručne – zadávanie pokynov za aktuálne cenu na trhu.

Z čoho sa REMA vlastne skladá?

REMA je obchodný systém zostavený z 3 exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA) a indikátoru RSI. Každá EMA má iné nastavenie periódy. To môžeme ľubovoľne meniť. Pre cvičné účely použijeme tieto nastavenia:

  • EMA 10 (Rýchla EMA)
  • EMA 20 (Pomalá EMA)
  • EMA 50 (Určenie Trendu)
  • RSI 5 (Filtrovanie)

Kríženie EMA 10 a EMA 20 vytvára konkrétne obchodné signály, pričom EMA 50 slúži ako filter obchodu – obchodujeme podľa aktuálneho trendu. RSI indikátor používame buď na vyfiltrovanie vstupov/výstupov, alebo ako samostatný obchodný signál, nevšímajúc si EMA.

Základné nastavenie systému vyzerá takto:

Obchodné signály – PATTERN EMA

Obchodné signály – PATTERNY, vznikajú pri prerazení kĺzavých priemerov (EMA 10 a 20), ale berieme iba obchody do trendu (EMA 50). Po prekrížení EMA 10 a 20 záleží na ich polohe voči EMA 50.

Pokiaľ sa EMA 10 a 20 nachádzajú nad EMA 50, hľadáme len obchody na NÁKUP (BUY order) ceny a naopak. Keď je EMA 10 a 20 pod EMA 50, obchodujeme signály na PREDAJ (SELL order)

Long obchod (nákup)
EMA 10 pretne EMA 20 smerom hore a obe tieto krivky sa súčasne nachádzajú nad EMA 50, potom sledujeme trh a ak sa cena dostane nad EMA 10 kupujeme.

V detailnom popise situácie vidíme , že EMA 10 a EMA 20 sa nachádzajú nad EMA 50 – čakáme na nákupný signál, ktorý ako vidíme prišiel. RSI si nevšímame.

Short obchod (predaj)
EMA 10 pretne EMA 20 smerom dole a obe tieto krivky sa súčasne nachádzajú pod EMA 50.

V ďalšom detailnom popise vidíme, že EMA 10 kríži EMA 20 zhora a zároveň tieto krivky sú pod EMA 50. V tomto prípade vstupujeme hneď po prekrížení.

Obchodné signály – PATTERN RSI

Obchodné signály – PATTERNY, vznikajú pri prerazení a spätnom odrazení od hladín 70 a 30. Máme tam aj úroveň 50, ktorá slúži na pokojnejšie obchodovanie (Uzavretie s menším ale istým ziskom, prípadne obmedzenou stratou.)

Pokiaľ krivka RSI prerazí úroveň 70, znamená to, že trh je prekúpený – obchod na PREDAJ (SELL order). Úroveň 50 nám slúži ako filter, čiže budeme to považovať za náš predpokladaný výstup TP (Zisk).

Ak krivka RSI prerazí úroveň 30, znamená to, že trh je prepredaný – obchod na NÁKUP (BUY order). Úroveň 50 nám slúži ako filter, čiže budeme to považovať za náš predpokladaný výstup TP (Zisk).

Obchodný plán

Upozorňujeme, že systém a stratégia REMA je ukážkový príklad. Tento systém vôbec neobchodujeme na LIVE účte. Slúži iba na zoznámenie sa s platformou, zadávanie obchodných príkazov, indikátorov a trénovanie obchodnej stratégie!

Obchodný plán vypracujeme ukážkovo z nášho článku (Obchodná Stratégia, Plán a Systém)

Takže čo by mal taký obchodný plán obsahovať?

  • Definovanie našich cieľov – Koľko chcem zobchodovať za deň,mesiac,týždeň.
    - Chceme zobchodovať 100 Pip mesačne
  • Definovanie obchodného systému – čo je to za systém, popis indikátorov, aký menový pár obchodojeme, obchodné hodiny systému a podobne
    - Túto časť máme v úvode dokumentu.
  • Patterny pre vstup/výstup – t.j. podľa čoho vstupujeme/ vystupujeme
    - Toto je tak isto vypracované vyššie
  • Money Manažment – Počiatočný kapitál, Veľkosť lotu(mini, mikro) akú budeme otvárať, Risk na jeden obchod, RRR, Možný drawndown, a hlavne TP(Koľko chceme zarobiť), SL(Koľko chceme stratiť)
    - Kapitál 50$ , Obchodujeme Mikro-loty(0,10$=Pip)
    - Risk na jeden obchod : 5% ( 2,5$ = 25 Pip)
    -SL(Obmedzená stata): 25 Pip
    -TP(Potenciálny zisk): 37,5 Pip
    - RRR: 2/3 – 2 časti SL ku 3 častiam TP
    - Možný Drawndown , po 3 po sebe idúcich stratových obchodoch : 75 Pip = 7,5$
  • Obchodný deň – Spísanie konkrétnych činností, ktoré budeme robiť pri obchodovaní, doslova postup pri konkrétnom obchode
    - Toto si musíme určiť podľa nášho času , kedy chceme obchodovať!
  • Obchodný denník
    - Vykonaný obchod si zapíšeme do denníka , Ako založiť denník nájdete v článku tu:
  • Obrázky z DEMO účtu – vzorové príklady a prípady, a tak isto aj backtest. To znamená testovanie našej stratégie so systémom a plánom na DEMO účte, prípadne na LIVE pri mikro-lotoch
  • Otázky a odpovede – Položme si čo najviac otázok, ktoré si kladieme a odpovedajme si na nich. Napríklad: „Čo sa stane ak budem v mínuse?“
    Týmto krokom sa vopred pripravíme na možné situácie a ak nastanú budeme na ne vedieť reagovať!!!